Политики

Учредителна декларация на ПП "Достойнството на един народ" (ДЕН)

България днес е на дъното на всички класации за демографско, икономическо и социално развитие в Европа. Първенци сме единствено в негативните статистики за корупция, нарушаване на основни човешки права и на свободата на словото. Мечтаната българска демокрация е потъпкана и унизена в калта на политическото безвремие. Според „Фрийдъм хаус“ в последните 16 години качеството на демокрация в България се влошава, а страната ни е със статут на частично свободна и на 111 място в света по свобода на медиите. Държавата ни е на първо място по корупция и бедност в ЕС, а по процент на напуснали страната българи сме първи в света. По данни на Евростат близо половината от децата в България са застрашени от бедност, а родителите на повечето от тях са изцяло неграмотни или с начално образование. Под линията на бедност попадат 1,8 милиона българи.

Последните социологически проучвания показват, че 46% от избирателите твърдят, че състоялите се пред есента местни избори са нечестни. А други 24% от тях не могат да преценят…

Увеличава се драматичната пропаст в качеството на живот между най-богатите и най-бедните региони в България. Химерата на носталгията по комунистическото минало заплашва да завладее умовете и сърцата на огромна част от българските граждани и да тръгнем с рачешки стъпки „напред“ /по думите на Умберто Еко/. Огромна част от демократично мислещите хора в България не намират основания да участват в политическия живот и по този начин обезсмислят демокрацията като форма на социална организация, която гарантира възможност за развитие на личността.

Ръководени от ценностите и принципите на демократичните общества в света:

 • Защита на човешките права, достойнството на хората и частната собственост
 • Свобода на мисълта, съвестта и религията
 • Свобода на изразяването
 • Свобода на пазарна инициатива
 • Народен суверенитет
 • Политически плурализъм
 • Върховенството на закона
 • Разделение на властите

Ние, осъзнаваме своята отговорност пред българското общество и създаваме нов десен политически проект – „ Достойнството на един народ“ (ДЕН). България има нужда от демократична политическа алтернатива, която да се противопостави на безпътното парламентарно статукво и ние сме готови да бъдем основна част от това усилие. ДЕН е дългосрочен политически проект, който цели да приближи максимално близо до хората процесите по взимане на решения и управление на общините и регионите.

Нашата основна цел е постигането на достоен живот на хората в България, на основата на истинска демокрация, върховенство на закона, пълноценно спазване на човешките права и свободи.

Мерките, с които ще изпълним основната ни цел са:

 1. Промени в конституцията на Република България за въвеждане на второ ниво на местно самоуправление:
  • с пряк избор на регионален управител и регионални съвети, които изработват нормативни актове и осъществяват управление в рамките на територията;
  • формират собствен бюджет;
  • формират данъчна и инвестиционна политика в региона;
 2. Осъществяване на финансова децентрализация, гарантираща необходимите приходи за постигане на силна местна власт на общините и регионите, въз основа на ратифицираната Европейска харта за местно самоуправление;
 3. Смела регионална политика за бързо преодоляване на огромните междурегионални различия в качеството на живот;
 4. Промени в конституцията, гарантиращи върховенството на закона, премахване на политическата намеса в съдебната власт, включително и премахване на партийните квоти във ВСС. Бързо и обективно съдебно производство. Налагане функционирането на принципа на Монтескьо „ Власт, власт възпира“. Засилване на контрола между трите власти и техните институции и осъществяване на ефективен граждански контрол на съдебната власт.
 5. Честни избори
 • Спазване на изборния кодекс и бързо въвеждане на машинно и електронно-дистанционно гласуване
 • Изчистване на избирателните списъци
 • Активна регистрация на избирателите за участие в изборите
 1. Отстояване на евроатлантическия път на България и пълноценно членство в Европейския съюз и НАТО, като гаранция за постигане на българския национален идеал.
 2. Приемане на България в Еврозоната-при ясни правила, стъпки и срокове, гарантиране на досегашния фиксиран курс и подробна разяснителна кампания за гражданите;
 3. Свободна и конкурентна пазарна икономика - стимулираща предприемчивостта и лесното стартиране на бизнес, чрез предвидимо данъчно законодателство, бързо административно производство, без данъчен произвол и излишни регулации и разрешителни. Така ще се изгради стабилна средна класа, развити и устойчиви малки и средни предприятия, ще се стимулират и задържат младите хора и привлекат чуждестранни инвеститори.
 4. Извършване на цялостна реформа в областта на Държавното и Допълнителното пенсионно осигуряване, с което да се гарантират старините и получаването на достойни пенсии за осигурените граждани, без ощетяване и противопоставяне на двата стълба на пенсионното осигуряване;
 5. Прекратяване порочната бюджетната политика на скрито преразпределяне на приходите от един вид данъчни или осигурителни постъпления и пренасочването им в съвсем други разходни пера, както и създаването и изразходването  на изкуствени излишъци в последните месеци на годината без планиране и контрол и санкция от народното събрание;
 6. Диверсификация на доставките и пазарни цени на вносните енергийни суровини/природен газ, петрол/ и избягването на енергийната и политическа зависимост чрез тях. Гарантиране на действително свободен пазар на електроенергия, тъй като сегашният е манипулируем и в интерес на производители и търговци на замърсяващи и с висока себестойност производства на електричество;
 7. Стимули и мерки за развитие на капиталовия пазар и небанковия финансов сектор, които да имат ключова роля за финансиране на икономиката и привличане на инвеститори. Публичност и листване на БФБ на ключовите търговски държавни и общински дружества и бъдещето им приватизиране чрез публични търгове по пазарни цени;
 8. Ефективно работещи държавни финансово надзорни институции/БНБ и КФН/, които да гарантират стабилността във финансовата система. За истински надзор по европейски критерии и механизми, ще спомогне и влизането на България в Еврозоната и Европейския банков съюз и задължителните при тази процедура прегледи на активите, стрес тестове и акционерните структури.
 9. Равен достъп на всеки гражданин до:
 • образование;
 • култура;
 • наука;
 • здравеопазване;
 • социална инфраструктура и инженерна инфраструктура.
 1. Постигане на устойчиво развитие, чрез осигуряване на баланс между икономическо, социално и екологично развитие.
 2. Подкрепа на елитния спорт и осигуряване от държавата и местните власти на равен достъп до спортните обекти, финансиране и насърчаване на ученическия и масов спорт, като гаранция за здравето на децата и хората.
 3. Пълноценно и устойчиво използване на европейското финансиране за стимулиране на българската икономика и по-специално селското стопанство и прецизиране на субсидирането му в посока възраждането на традиционните производства и занаяти.
 4. Насърчаване изграждането на гражданско общество, стимулиране и подкрепа на граждански инициативи и засилване на процеса на граждански контрол.

 

Ние вярваме, че достойнството на личността, свободата и отговорността, са в основата на човешкото развитие. Ние  искаме българинът да мечтае и осъществява мечтите си за свобода  и за модерна, справедлива и просперираща България.

 

16.02.2020                                                     ПП „ Достойнството на един народ“ (ДЕН)         

София

За нас

"Достойнството на един народ" (ДЕН)  си поставя като основна цел постигането на достоен живот на хората в България, на основата на демокрация, върховенство на закона, пълноценно спазване на човешките права и свободи.

Контакти

Адрес:

1000 София, бул. "Витоша" 18

E-mail:

office@dostoynstvo.com

Телефон:

+359 885 591 977

Copyright ©2024 Достойнството на един народ. All Rights Reserved.

Search

Считано от 25.05.2018 г. влязоха в сила нови европейски изисквания за защита на личните данни. С оглед на това, Ви информираме, че този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си.
Бисквитките на нашия уебсайт НЕ съхраняват идентифицираща личността информация, като имена, адреси, имейл адреси или телефонни номера.